Lastpallar / Wellpallar

  • Lätta – Reducerar transportkostnader
  • Starka – Lämpliga för tunga last
  • 100 % återvinningsbara


-Flexibla wellsarger i standardhöjder eller kundanpassade höjder.


-Sparar vikt och är lätta att lyfta samt arbeta med

Kontakta oss!