Kylelement

Är det viktiga att hålla temperaturen nere under transporter av tex. laboratoriprover, vacciner, grönsaker, frukt, kött, fisk, och skaldjur, blommor och övrig mat?

Då har vi produkterna ni behöver!

Våra produkter lämpar sig väl mot områden inom bla. transporter av mat, pharma, medical mm.

Gröna nyheter 100 % återvinningsbar folie

Våra Gelpacks har en folie som är en LDPE (Low Density Polyethylene)

som är 100% återvinningsbar. Skriv eller ring oss gärna om du vill höra mer

om denna miljövänliga lösning.


NY Effektiv kylning - Kylelement - 500 ml

Kylelementet är ett vattenfyllt skumblock tätt inneslutet i plastfolie. Grundämnet fryses före användning och förpackas därefter tillsammans med varor som ska förvaras i kylskåp till mellan 2 och 5 grader C.

Fördelarna med detta fryselement jämfört med traditionella gelpåsar är att detta fryselement dels är effektivare samt har en fast form och kan frysas ner direkt på pall eller där de i ligger packade i lådor och fortsätter behålla sin form.


Specifikationer

Produkt nr: SVE2

Mått: 115 x 110 x 40 mm

Förpackning: Levereras i kolli om 24 stHållbarhet: Min 2år. (direkt solljus bör dock undvikas under en längre tid)

Folie:

  • LDPE polyeten med EVA, tjocklek 150 min
  • DS-standard / DIN-norm: PE-LD 04, PE-HD02, PE-MD02
  • Uppfyller gränsvärdet för tungmetallhalt i enlighet med 94/62/EEG

Vätska: Vatten

Skumblock:Fenoskumfenoskum
är neutralt i sitt skummade tillstånd och är därför inte skadligt varken för människor eller miljön.
Kan förbrännas på samma sätt som hushållsavfall.NY Effektiv kylning - Kylelement - 1000 ml

Kylelementet är ett vattenfyllt skumblock tätt inneslutet i plastfolie. Grundämnet fryses före användning och förpackas därefter tillsammans med varor som ska förvaras i kylskåp till mellan 2 och 5 grader C. i kylskåp.

En av fördelarna med detta fryselement jämfört med traditionella gelpåsar är att detta fryselement är effektivare samt har en fast form och kan frysas ner direkt på pall eller där de i ligger packade i lådor och fortsätter behålla sin form.


Specifikationer

Produkt nr: SVE1

Mått: 230 x 110 x 40 mmFörpackning: Finns i kolli om 12 st. Hållbarhet: Min 2år.

(direkt solljus bör dock undvikas under en längre tid)

Folie:

  • LDPE polyeten med EVA, tjocklek 150 min
  • DS-standard / DIN-norm: PE-LD 04, PE-HD02, PE-MD02
  • Uppfyller gränsvärdet för tungmetallhalt i enlighet med 94/62/EEG

Vätska: Vatten

Skumblock:Fenoskum. Fenoskum i sitt skummade tillstånd är neutralt och är därför inte skadligt för varken människor eller miljö.
Kan förbrännas på samma sätt som hushållsavfall.


GELPACKS

Våra GelPacks kan antingen frysas eller helt enkelt kylas. För att understryka hur effektiva våra gelpacks är har vi genomfört en temperaturstudie. Ta en titt på vårtemperaturkartläggningskurva som ligger under fliken specifikationer.

Gelpacks är den säkra lösningen - kylkapaciteten varar 30-50% längre än vattenbaserade kylelement, och med gelé finns det ingen risk för våtvaror.

Våra GelPacks tillverkas i

140ml

200 ml

400 ml

600 ml

800 ml

1000 ml

För storlekar se nedan


ULTRATUNT FRYSELEMENT

Vi har också möjlighet att leverera ett ultratunt fryselement. Detta element är bra för mindre kyluppgifter och en fördel om utrymmet i transportlådan är trångt. Fryselementet är dimensionellt stabilt och det finns ingen risk för läckage.

För storlekar se nedan